Kvalitative metoder

Der findes en del typer af kvalitative interviews. Der bl.a. Researchinterview, hvor det handler om det faglige. Herunder tilhører Ekspertinterview, hvor der bliver henvendt sig til profesionelle og hører deres holdninger, fx i forbindelse med Øl, ville du spørge eksperter, om det ville være en god idé at markedsføre denne og denne øl i det og det land.

Individuelle dybdeinterview er interview hvor det gælder om at personens indre liv skal belyses. Hvor gruppe interview, mere tager udgangspunkt i en samlet interview eller evaluering.

Du kan læse om yderligere to slags interview herunder:

© fitness-blog.dk

Forskningsinterview

Det der karakteriserer forskningsinterview er at det bruges til forskellige videnskabelige, samt faglige sammenhænge indenfor samfundsvidenskab, humaniora og psykologi. Det en hermaneutisk metode hvor man indsamler empirisk data. Formålet med forskingsinterviewet er at indsamle nuanceret data om det tema/emne man arbejder med. Interviewet foregår oftes to og to, hvor det er en samtale mellem interviewer og deltager.

Fokusgrupper

Foregår i særlig udvalgte grupper, som er repræsentativ for en særlig udvalgt målgruppe. Udvælgelsen sker ved at der skal være mange forskellige typer repræsenteret som muligt, fx alder, bopæl, indkomst, arbejde osv. Her udveksler man holdninger og meninger.

Opbygning af interviews

Når du skal opbygge dit interview, skal du have bevidsthed om, at din egne holdninger ikke må komme til udtryk i spørgsmålene. Det kan derfor hertil være en god idé, at nedskrive dine forventninger til svarene før du foretaget dit interview. Du skal også tematiserer dit interview, således, at der er en råd tråd igennem spørgsmålene fra start til slut om deres sammenhæng.

Når du kommer til efterbehandling af dine opnåede data, er det bedst, hvis du havde spurgt sådan, at du kan sammenligne de forskelige svar, fx “de havde alle den holdning til…” eller “2/3 dele kunne ikke forholder sig til..” osv. Du skal altså spørge på en måde, hvor du sikre dig, du kan bruge svarene senere hen i din efterbehandling.

Du kan lave spørgsmål som er åbne (bredere forklaring) eller lukkede (ja/nej svar). Og som interviewer skal du være bevidst om, hvilken rolle du påtager dig. Er du den styrende (du stiller spørgsmålene og får svar) eller den ikke styrkende (du lader personen tale og du kommer med små uddybende spørgsmål undervejs i samtalen)

About the author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *